Hayat Sırları

DIRECTOR
Gül Oğuz – Murat Can Oğuz

CAST
Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker, Ecem Erkek

YEAR
2017-2018

GENRE
Drama, Love

IMDB
https://www.imdb.com/title/tt7621276/