Açlığa Doymak

DIRECTOR
Zübeyr Şaşmaz

CAST
Mete Horozoğlu, Hazar Ergüçlü, Didem Balçın

YEAR
2012

GENRE
Drama

IMDB
https://www.imdb.com/title/tt2401082/